תמונות

"מכבי היא מהבכירות בענף". ברתומאו עם מזרחי