תמונות

עונשו יקוזז אם ירצה נגד שחיתות. לסטיין (getty)