תמונות

איציק עזוז ודור מיכה גולשים לכדור (יניב גונן)