תמונות

יחפש תואר ראשון, כשפרגי מעבר לכתפו. מויס (GETTYIMAGES)