תמונות

גיא גיאור יוצא לבדוק קטנוע של קימקו צילום: מתוך חי בלילה