תמונות

קיבל מסר מקשר גנט. אלישע לוי (צילום: אלן שיבר)