תמונות

לוחם קומנדו שנפלו לו המכנסים צילום: iziSmile