תמונות

3 עצורים בעקבות השלכת האבוקות (צילום: דני מרון)