תמונות

יבוריאן מול פטי. ישחקו יחד העונה? (אור שפונדר)