תמונות

הרוש מנחם את אלרואי כהן בסיוםם המשחק (גיא בן זיו)