תמונות

פעם מקרוב, פעם ממש מרחוק. דראמונד (gettyimages)