תמונות

צבי ברוק, חדר שינה גובה צילום: גדעון לוין 181 מעלות