תמונות

גני ילדים 34, הנוזל זז בהתאם לדריכה על האריח צילום: דנה ישראלי, עיצוב-ליאת עברון