תמונות

סיידו מול בוראץ. יזכה לחבר גנאי במרכז המגרש, או שמא זה יהיה על חשב