תמונות

ממשיך לחפש חיזוק למרכז המגרש. בכר (לירון מולדובן)