תמונות

מחלקה ראשונה פברואר 23 - מימין דוד גולברי עם איילת זורר ויעקב ומשה