תמונות

התייעצות במקום חשדנות. בנאדו ושחר (אבישי אקהויז)