תמונות

נישות במטבחים 01, הדגשת הקיר האחורי באמצעות חומר וצבע צילום: שי אדם