תמונות

בשלישי הם מול פולין. פאבליוצ'נקו ודזאגוייב (gettyimages)