תמונות

ארנון רמת השרון, סלון צילום: גדעון לוין, 181 מעלות