תמונות

נגד אוסטרליה, גם בדרום אפריקה 2010 (gettyimages)