תמונות

לוזון. התואר בורח לו מבין הידיים (gettyimages)