תמונות

אגייאר וברוכיאן מדליקים נר שלישי (גיא בן זיו)