תמונות

סיסה ובה, בשורות טובות מסנגל (gettyimages)