תמונות

בכר. הרגיל אותנו לדברים שלא היינו רגילים אליהם" (אלן שיבר)