תמונות

חוזר למקומו בקישור הנבחרת. כיאל (אלן שיבר)