תמונות

בכר יחפש ניצחון שלישי רצוף, בלי קשר להרכב (אלן שיבר)