תמונות

סימן טוב כובש בפנדל ומשווה את התוצה (דרור עינב)