תמונות

חייב להוציא את הקבוצה מהבוץ. סילבס (אלן שיבר)