תמונות

זירות אבנים פלסטינים שטחים הפגנה צילום: סוכנות תצפית