תמונות

כאב ראש לסטנויביץ'? ורד ומחליפי חיפה עשו שינוי (יוסי שקל)