תמונות

יעשה דברים טובים גם באיגוד? קופל (אלן שיבר)