תמונות

גודס ובלאט , מאמן מכבי לשעבר יביס את המאמן הנוכחי?(נועם גלאי, מכבי