תמונות

איזה מדים הוא ילבש בעונה הבאה? בניון (GETTYIMAGES)