תמונות

משיח, צוברי ואסולין על הפודיום בסיום (יניב גונן)