תמונות

אייל משומר וחן עזריאל נאבקים, הערב (קובי אליהו)