תמונות

לאמפרד במשחקו הלפני אחרון באנגליה (gettyimages)