תמונות

גרגורי וביטון. אשדד חושבת על חיזוק (משה חרמון)