תמונות

על הזלדה לאחר היציאה מאפריקה, מלחמת יום כיפור צילום: חנן שיפטן