תמונות

זקן, אבל במקום השלישי ברשימה. אטו (gettyimages)