תמונות

בכורה בהרכב. סדאייב (נוכם מושקוביץ', וואלה)