תמונות

ניצחון ענק ומוצדק. ליזיקי, גיבורת היום (gettyimages)