תמונות

שדות זהב, מניטובה, פרויקט בקנדה צילום: Jeff Friesen