תמונות

עודד קטש עם אברהם מלצמן מ-206 (יוסי פנטילט)