תמונות

מיכאילוביץ'. יחרוץ את גורלו של דה בור? (gettyimages)