תמונות

רק בעיטה אחת לשער, ועוד יש להם טענות לשופט (Getty)