תמונות

רישומים גד אולמן מלחמת כיפור צילום: גד אולמן