תמונות

מה שנותר עם בוקר לאחר הקרב, גד 79 חטיבה 14 צילום: גד אולמן