תמונות

אבוחצירה. בב"ש מחכים להחלטת חיפה (אלן שיבר)