תמונות

לפחות את אלכסנדר מכבי הרוויחה (צילום: אלן שיבר)