תמונות

משחק גדול של הטורקים. שחקני פנר (gettyimages)